Tavoitteemme

Satakunnan Seta ry on vuonna 1995 perustettu ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Yhdistys pyrkii kitkemään ennakkoluuloja ja poistamaan kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin normeihin sisältyvää syrjintää. Yhdistys pyrkii kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta muun muassa jakamalla tietoa ihmisen seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuudesta, tarjoamalla tiedotus- ja koulutustoimintaa, sekä järjestämällä julkisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Jäsenilleen yhdistys järjestää muun muassa omaehtoista illanvietto- ja ryhmätoimintaa.