Koulutusvierailut

Kuva: Turvallisemman tilan koulutus Hyvelän Urheilumajalla

Yhdistyksemme tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta. Siksi tarjoamme tiedotus- ja koulutustoimintaa. Vapaaehtoiskouluttajien ryhmän voi kutsua esimerkiksi oppilaitoksiin ja leireille pitämään koulutusta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolen moninaisuudesta ja perhemuodoista, sekä keskustelemaan avoimesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämästä. Kaikki kouluttajapankkiin kuuluvat vapaaehtoiset ovat käyneet vierailujen toteuttamiseen valmistavan koulutuksen. Vierailun voi tulla toteuttamaan vaikkapa kouluttajan ja kokemuskouluttajan muodostama työpari.

Koulutusvierailut sisältävät identiteettisanastoa sekä yhden tai kaksi toiminnallista – keskusteluun herättelevää – osuutta. Vierailun aikana kouluttajat kertovat myös jonkin verran itsestään ja elämästään omin sanoin. Oleellinen osa koulutuksia on antaa tilaisuus aitoon kohtaamiseen ja kysymyksiin. Kysymyksiä kootaan ryhmältä mahdollisuuksien mukaan sekä etukäteen että koulutuksen päätteeksi ja niihin vastataan vapaamuotoisesti, rennon asiallisesti. Vierailu tehdään matkakorvausta vastaan, sen valmistelu lähtee koulutuspyynnöstä ja on ryhmän tarpeen mukaan räätälöity yhdistelmä keskustelua, tiedottamista sekä toiminnallisia harjoitteita.

Satakunnan Seta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ihmisoikeus- sekä sosiaalialan järjestö. Tämä mahdollistaa yhteistyön monien eri tahojen kanssa. Vierailu tukee käytännössä oppilaitoksilla olevien yhdenvertaisuusvelvoitteiden ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista. Koulutusvierailu on syrjinnän, häirinnän ja väkivallan vastaista työtä, joka kannustaa keskusteluun ja tiedottaa meitä jokaista koskevista oikeuksista. Koulutussisältöihimme kuuluu esimerkiksi Setan tuottama sisältö peruskoulun vierailuihin ikätasoisesti, vuosiluokille 1.-3, 4.-6. ja 7.-9.

Yhdistykselle tuleva vierailupyyntö voi koskea myös lisäkoulutuksen toivetta aikuisopiskelijoille (esim. sosiaali- ja terveysala) tai työyhteisöille, jolloin koulutuksissa voidaan sateenkaariteemojen ohella syventyä turvallisemman tilan periaatteisiin ja sen pohtimiseen, mitä turvallisemman tilan rakentaminen tarkoittaa käytännössä.

Seurakunnat: Vierailuilla kaikki uskonnolliset kysymykset ohitetaan, koska vierailijat eivät anna uskonnon opetusta.

Koulutusvierailun tilaaminen onnistuu ottamalla yhteyttä yhdistykseen sähköpostitse. Kysy lisää: kouluttajat@100seta.fi